BİZİ ARAYIN
+90 242 244 11 78
E-POSTA
info@uluosgb.com.tr
ÇALIŞMA SAATLERİ
09:00 - 18:00

Çalışan Sorumlulukları

Çalışanların Sorumlulukları:
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki
talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen
diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü olup
ayrıca işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine
getirmekle yükümlü olacaklardır.

Çalışanların cezai yaptırımları (iş güvenliği açısından)
1- İş Kanunu’nun 17. maddesinin II. fıkrasının h bendinde “İşçinin kendi isteği veya
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işverenin malı olan veya
malı olmayıp da eli altında bulunan makinaları, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri
on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba uğratması”
hükmü mevcuttur. İşçilerin yasanın bu emredici kurallarına uymamaları; “örneğin,
koruyucu malzemeleri kullanmamak, ikazlara uymamak, işyerinde güvenliği tehlikeye
düşürecek davranışlarda bulunmak gibi” hareket etmeleri halinde, söz konusu hüküm
gereğince işçinin hizmet akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilebilecektir.
2- İş Kanunu’nun 17. maddesinin II. fıkrasının g bendinde yer alan “işçinin yapmakla, ödevli
bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması” da, işveren için işçinin hizmet
akdini bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih hakkını doğuran diğer bir nedendir.

WordPress Theme built by Shufflehound. Ulu OSGB © 2018